Промоция 12-25 юли

ЗА ДИСТРИБУТОРИ НА ФИРМАТА "Д-р Нона". От 12 до 25 юли 2021 г. компанията обявява следното събитие! Дистрибутор в статут на консултант до статут на мениджър, когато поръчва продукти за 140 точки, плаща само 130 точки (130 точки са записани в базата данни). Дистрибутор във всякакъв статус при поръчка за 200 точки плаща само 185 точки (185 точки са записани в базата данни). Дистрибутор във всякакъв статус при поръчка за 330 точки плаща само 300 точки (300 точки са записани в основата).

Популярните продукти
216 лв.

72 лв.