ЗА ДИСТРИБУТОРИ НА ФИРМАТА Dr. Нона ".

От 1 юни до 20 юни 2021 г. компанията обявява следващото събитие!
Дистрибутор в статут на консултант до статут на мениджър, когато поръчва продукти за 140 точки, плаща само 130 точки (130 точки са записани в базата данни).
Дистрибутор във всякакъв статус при поръчка за 200 точки плаща само 185 точки (185 точки са записани в базата данни).
Дистрибутор във всякакъв статус при поръчка за 330 точки плаща само 300 точки (300 точки са записани в основата).


От 1 до 30 юни 2021 г. компанията обявява следващото събитие.
Само през юни 2021 г. подпишете четири нови консултанти от първото си поколение с обем от 100 точки всеки и вземете 50 $ като подарък !!!
От 1 юни 2021 г. компанията обявява тримесечно събитие (юни-юли-август).
Дистрибутор в статут на директор и по-горе, с увеличение на бонуса
През юни 2021 г. с 5% спрямо бонуса за май 2021 г.
През юли 2021 г. с 10% спрямо бонуса за май 2021 г.
През август 2021 г. с 15% спрямо бонуса за май 2021 г.
Получава допълнителни 15% бонус към техния бонус от майския бонус.


Забележка: взема се предвид само бонусът (други видове начисляване не са включени).
Предпоставка, изпълнението на всеки елемент от събитието!
От 1 юни до 31 август 2021г.
Партньор на компанията в статут на потребител или дистрибутор, който не е купил повече от една точка от 1 януари 2021 г. до 31 май 2021 г., ще бъде премахнат от базата данни на компанията на 1 септември 2021 г.
За да поддържате акаунта си във фирмата:
потребителят трябва да спечели общо 75 точки през юни, юли и август;
дистрибуторът трябва да събере 120 точки през юни, юли и август.

Популярните продукти
216 лв.

72 лв.